top of page
หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก - สระอำ ในถ้ำดำดำ และ สระเอา เต่าเกาไม่ถึง

หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก - สระอำ ในถ้ำดำดำ และ สระเอา เต่าเกาไม่ถึง

฿150.00Price

หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก ในหนังสือนิทานเล่มนี้ นอกจากจะมีนิทานสนุกๆ ให้น้องๆ ได้อ่าน ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระต่างๆ อีกด้วย ภาพและสีสันสดใส ทำให้การเรียนรู้เรื่องสระๆ ต่างๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

bottom of page