Add & Subtract Abacus ลูกคิดการบวกและการลบ

฿1,095.00Price
  • เรียนรู้ตัวเลข จำนวน การนับ สอนการบวกเลขและลบเลขแบบที่นึกภาพออก เข้าใจ และ สนุก เพิ่มความเข้าใจเรื่องจำนวนเลขอย่างแท้จริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพื้นฐานแน่นของเด็กๆ