Alphabet Nesting & Stacking Blocks

฿695.00Price
    •  เรียนรู้ตัวอักษร รูปร่าง ขนาดเล็ก/ใหญ่ การบังคับมือ การสร้าง การต่อ และเล่นสนุกไปในตัว
    • ทำจากกระดาษอย่างดี จึงทนทาน แต่ไม่หนักเกินไป ปลอดภัยกับเด็กทุกวัย
    • ซ้อนกันได้หมด กะทัดรัดและสะดวกในการเก็บ
    • สร้างกิจกรรมหาสัตว์ หาตัวอักษร ผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ และอื่นๆได้สารพัดแบบ