Brick BY Brick

฿700.00Price
  • รายละเอียดสินค้า

    Brick BY Brick เกมส์นี้ผู้เล่นจะต้องรวมชิ้นส่วนรูปอิฐทั้งห้าชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ตรงกับการแสดงภาพบนการ์ดเพิ่มความท้าทายแต่ละแบบตามแต่ละการ์ดกำหนด ช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้สายตา การลองผิดลองถูก เหมาะสำหรับผู้เล่น 8 ปีขึ้นไป