CAROTINA BABY PROGRESSIVE PUZZLES PUPPIES

฿825.00Price
 • จิ๊กซอว์รูปสัตว์น้อยน่ารักจำนวน 9 ภาพ ให้เด็กต่อจิ๊กซอว์ทีละภาพเรียงจากภาพเล็ก (ล่างสุด) จนถึงภาพใหญ่ (บนสุด) ของถาดเดียวกัน การต่อจิ๊กซอว์นี้เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการหยิบจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นต่อภาพให้ครบแต่ละภาพลงในถาดเรียงซ้อนกันตามลำดับเล็กใหญ่ให้ถูกต้อง การเล่นนี้เป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักสังเกตขนาดและรูปภาพของจิ๊กซอว์ที่ต่างกัน เมื่อวางลงบนถาดได้พอดีและรูปภาพถูกต้องจึงจะถือว่าเรียงถูกต้องครบถ้วน หากวางชิ้นจิ๊กซอว์ลงถาดไม่พอดี จะต้องแก้ไขใหม่ ดังนั้นเด็กๆ จะรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเองพยายามหาชิ้นที่ถูกต้องต่อลงให้ได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องขนาดเล็กใหญ่ไปพร้อมกันอีกด้วย

  • ชิ้นจิ๊กซอว์ใหญ่จับถนัดมือ
  • กระดาษหนาอย่างดีไม่บาดมือ
  • ไม่ขาดง่ายแม้น้ำหกใส่
  • เหมาะสำหรับเด็ก 1-4 ขวบ
  • เล่นได้ปลอดภัยหมดกังกลเรื่องสีบนกระดาษและชิ้นพลาสติกหากเด็กจับชิ้นของเล่นเข้าปาก
  • ออกแบบและผลิตในประเทศอิตาลี
  • ได้รับการรับรองมอก. 685-2540 ในกล่องประกอบด้วย
  • ถาด self-correcting 1 ชิ้น
  • จิ๊กซอว์ 9 ภาพ
  • คู่มือการเล่น