Circuit Maze

฿1,350.00Price
  • รายละเอียดสินค้า

    เกมส์นี้เป็นเกมส์เล่นคนเดียวเพลินๆ เหมาะสำหรับการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ผ่านเกมส์กระดานขนาด 5 x 5 ช่อง ส่วนประกอบมีเพียงไม่กี่ชิ้นง่ายๆ ในรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยมจตุรัสทั้งหมด 5 แบบ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ขั้วบวก ขั้วลบ จากถ่าน AA 3 ก้อน แรงดันรวม 4.5 volt ไม่แรงพอที่จะทำอันตรายมนุษย์นะคะ เป้าหมายของเกมส์นี้คือต่อวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟเกิดแสงสว่าง เป้าหมายในแต่ละด่านจะแตกต่างกันไป แต่ส่วนมากจะอยากให้ไฟสว่างครบทุกดวง สวิตซ์ อันนี้สนุกที่สุด เป็นสวิตซ์ เข้า 1 ออก 3 จะได้ใช้ช่วงกลางๆ เกมส์เป็นต้นไปค่ะ การเล่นเกมส์นี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญหลายๆ ด้าน ดังนี้ - ความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Fundamental Electrical Circuit) - คิดแบบมีลำดับขั้นตอน (Logical Thinking skills) - คิดแก้ไขปัญหา (Problem Solving skills) นอกจากนี้แล้ว การเล่นบอร์ดเกมส์ยังช่วยพัฒนะทักษะเล็กๆน้อยๆ อีกหลายอย่าง เช่น การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันของครอบครัว การสื่อสารพูดคุยกันระหว่างเล่น ช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น การจัดการอารมณ์ของตัวเองเมื่อเกมส์ไม่เป็นไปในแบบที่ต้องการ และที่สำคัญที่สุดคือ ความสนุกสนาน!