Colour Code

฿1,340.00Price
 • Colour Code เกมส์ฝึกสมองและเชาน์ปัญญา ฝึกการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา ต่อแผ่นรูปทรงสีต่างๆ 18 แบบ ตามโจทย์ที่ๆได้รับ ซึ่งมีทั้งหมด 100 โจทย์ เกมส์นี้ผู้เล่นต้องฝึกการวางแผน การ แก้ปัญหาโจทย์ซึ่งไล่ตั้งแต่ง่ายไปยาก (ระดับขั้น Beginner ถึง Master) นอกจากนี้ ยังได้ฝึกทักษะการแยกแยะสี รูปร่าง การเรียงลำดับ และการกำหนดทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม เหมาะกับอายุตั้งแต่ 5-99 ปี ที่จะได้เรียนรู้

  1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

  2. ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

  3. ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ

  4. ฝึกภาษา 5. พัฒนาความจำ ฝึกสมาธิ

  6. ฝึกการวางแผน

  7. ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา

  8. ฝึกให้เด็กกล้าที่จะลองผิดลองถูก