top of page
Colour Code

Colour Code

฿1,340.00 Regular Price
฿1,139.00Sale Price

Colour Code เกมส์ฝึกสมองและเชาน์ปัญญา ฝึกการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา ต่อแผ่นรูปทรงสีต่างๆ 18 แบบ ตามโจทย์ที่ๆได้รับ ซึ่งมีทั้งหมด 100 โจทย์ เกมส์นี้ผู้เล่นต้องฝึกการวางแผน การ แก้ปัญหาโจทย์ซึ่งไล่ตั้งแต่ง่ายไปยาก (ระดับขั้น Beginner ถึง Master) นอกจากนี้ ยังได้ฝึกทักษะการแยกแยะสี รูปร่าง การเรียงลำดับ และการกำหนดทิศทางได้อย่างยอดเยี่ยม

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

2. ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

3. ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ

4. ฝึกภาษา 5. พัฒนาความจำ ฝึกสมาธิ

6. ฝึกการวางแผน

7. ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา

8. ฝึกให้เด็กกล้าที่จะลองผิดลองถูก

 

เหมาะสำหรับอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

bottom of page