top of page
Hoot Owl Hoot

Hoot Owl Hoot

฿1,650.00 Regular Price
฿1,403.00Sale Price

เมื่อเหล่านกฮูกน้อยหัดบินออกไปผจญภัยในป่าเวลากลางคืน และต้องต้องรีบกลับเข้ารังก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องช่วยกันพานกฮูกกลับเข้าหลังก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอย่างปลอดภัย 

 

วิธีการเล่น

เริ่มเกมส์นำการ์ดนกฮูกวางที่จุดเริ่มต้นตัวละช่องสี จากนั้นการ์ดสีและการ์ดรูปพระอาทิตย์มาสลับรวมกันและแจกคนละ 3 ใบ การ์ดที่เหลือคว่ำไว้กองกลาง ผู้เล่นคนแรกเลือกการ์ด 1 ใบในมือวางลงกองทิ้ง ถ้าเลือกลงการ์ดสีให้นำการ์ดรูปนกฮููกไปวางตรงตำแหน่งสีนั้น จากนั้นก็หยิบการ์ดจากกองกลางขึ้นมือ และตราคนถัดไปเล่น ถ้าในมือผู้เล่นมีการ์ดรูปพระอาทิตย์อยู่จะต้องเลือกลงการ์ดพระทิตย์ก่อนเสมอ แล้วเส้นทางเดินของพระอาทิตย์ก็จะเดินเพิ่มทีละช่อง จบเกมส์ก็ต่อเมื่อผู้เล่นพานกฮูกกลับเข้ารังได้หมดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ผู้เล่นทั้งหมดจะเป็นผู้ชนะไป หากพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่นกฮูกจะกลับเข้ารังผู้เล่นทุกคนก็จะแพ้ไป

 

 - เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป

 - จำนวนผู้เล่น 2-4 คน 

bottom of page