Insect hotel โรงแรมแมลง !

฿500.00Price
  • ชุดสร้างโรงแรมแมลงสำหรับเด็กๆที่รักในธรรมชาติ เติมห้องด้วยวัสดุต่างๆเพื่อดึงดูดแมลงชนิดต่างๆ สังเกตว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในโรงแรมอย่างไร ผีเสื้อผึ้งเต่าทองด้วงและอื่น ๆ อีกมากมาย แมลงทั้งหมดสามารถอยู่ในโรงแรมของเด็กๆ พร้อมให้น้องๆได้เรียนรู้อีกด้วย !

    • สิ่งดึงดูดแมลง
    • ศึกษาเรื่องแมลง
    • สินค้าปลอดภัยสำหรับเด็ก
    • สินค้านำเข้าจากประเทศ Natherland