IQ Focus

฿540.00Price
 • IQ Focus เป็น pocket game ที่พกพาสะดวก สำหรับทุกวัยที่ต้องการเกมส์ลับสมอง โดยผู้เล่นจะต้องนำ puzzle วางตามโจทย์และนำชิ้นส่วนที่เหลือว่างตามช่องว่างให้ได้เต็ม โจทย์มีทั้งหมด 120 โจทย์ 5 ระดับ ท้าทายความสามารถ และการแก้ปัญหาของผู้เล่นขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะที่จะเล่นคนเดียว ฝึกการวางแผน สมาธิ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบตรรกะ เหมาะกับผู้เล่นอายุ 6-99 ปี สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

  2. ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

  3. ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ

  4. ฝึกภาษา

  5. พัฒนาความจำ ฝึกสมาธิ

  6. ฝึกการวางแผน

  7. ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา

  8. ฝึกให้เด็กกล้าที่จะลองผิดลองถูก