Katamino Game

฿1,500.00Price
  • เกมส์ตัวต่อปริศนา ที่ให้น้อง ๆ ได้สมองในการแก้ปัญหา ทดลองทำ ตามโจทย์ที่กำหนดให้ ท้าทายความสามารถของน้องๆ ไปเรื่อยๆ เริ่มจากง่ายไปยาก มีลำดับความยากง่าย 3-12 ให้น้องๆได้คิดแก้ไขและทำให้สำเร็จ โดยแต่ละด่านจะกำหนดลำดับว่าเราต้องเล่นในลำดับไหน และใช้ตัวต่อกี่ชิ้น สีอะไรบ้าง หลังจากนั้นให้น้องๆ นำตัวต่อที่โจทย์กำหนดให้มาวางในบล็อคไม้ให้ได้เต็มไม่ให้มีช่องว่างเหลืออยู่ถ้าทำสำเร็จก็เป็นอันผ่านในด่านนี้ ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีโจทย์ ที่ให้น้องๆ นำตัวต่อมาต่อเป็นรูปทรงตาม อีกด้วย นอกจากน้องๆ จะได้ความสนุกสนานแล้ว ยังได้ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ฝึกการแก้ไขปัญหา ได้รู้จักการลองลองถูก และยังได้ตรรกะพื้นฐานอีกด้วย

    - จำนวนผู้เล่น 1 คน

    - เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป