Laser Maze

฿1,350.00Price
  • Laser maze จำนวนผู้เล่น : 1 คน ระยะเวลาในการเล่น : 30 นาที ฝึกสมองไปกับการหักเหของแสงเลเซอร์ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน จะเล่นคนเดียวหรือแข่งกันเล่นจับเวลาก็ได้