top of page
ThinkFun Laser maze Jr.

ThinkFun Laser maze Jr.

฿1,350.00Price

Laser maze Jr. จำนวนผู้เล่น : 1 คน ระยะเวลาในการเล่น : 30 นาที ฝึกสมองไปกับการหักเหของแสงเลเซอร์ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆ ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน จะเล่นคนเดียวหรือแข่งกันเล่นจับเวลาก็ได้

 

เหมาะสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป

รเล่น : 30 นาที ฝึกสมองไปกับการหักเหของแสงเลเซอร์ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆ ผ่านการเล่นอย่างสนุ

 

bottom of page