Laser maze Jr.

฿1,350.00Price
  • รายละเอียดสินค้า

    Laser maze Jr. จำนวนผู้เล่น : 1 คน ระยะเวลาในการเล่น : 30 นาที ฝึกสมองไปกับการหักเหของแสงเลเซอร์ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน จะเล่นคนเดียวหรือแข่งกันเล่นจับเวลาก็ได้

  • Untitled-0
  • 3
  • ws
  • Untitled-1
  • dd