Math Bus

฿1,095.00Price
  • รายละเอียดสินค้า

    บล๊อกหยอดรูปรถบัสโรงเรียน มีชิ้นไม้ตัวเลขตัวเลข 0-9, เครื่องหมายคณิตศาสตร์ + - =, และบัตรคำบวกลบเลขในตัว หลังคารถเปิดได้ทั้งชิ้น ในบัตรคำที่มาในชุดจะมีคำถามการบวกลบเลขแบบไม่ยากเกินไป ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้เข้าใจตัวเลขและหลักคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ เรียนรู้ได้หลายอย่าง พร้อมสนุกกับรถไปในตัว เหมาะสำหรับอายุ 3+ Years สิ่งที่มาในชุด -รถบัสตัวเลข 1 คัน -ชิ้นไม้ตัวเลข 10 ชิ้น (0-9) -ชิ้นไม้เครื่องหมายคณิตศาสตร์ 3 ชิ้น (+, -, =) -บัตรคำถามสองด้าน 5 แผ่น (รวม 10 ปัญหา)