Parking Puzzler

฿780.00Price
 • Parking Puzzler เกมส์ฝึกสมองและเชาน์ปัญญา เกมส์นี้เด็กๆจะฝึกการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพื่อหาคำตอบ โดยที่แต่ละด่านผู้เล่นจะต้องวางรถลงไปบนลานจอดให้ครบทุกชิ้น โดยที่จะต้องไม่มีรถขวางทางเข้าออก หากทำสำเร็จผู้เล่นจะได้เริ่มท้าทายในด่านถัดไป โจทย์มีทั้งหมด 60 โจทย์ ไล่จากง่ายไปยาก เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 6-99 ปี สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

  2. ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

  3. ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ

  4. พัฒนาความจำ ฝึกสมาธิ

  5. ฝึกการวางแผน

  6. ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา

  7. ฝึกให้เด็กกล้าที่จะลองผิดลองถูก