top of page
Patchwork

Patchwork

฿1,350.00 Regular Price
฿1,147.00Sale Price

Patchwork เป็นเกมน่ารัก ด้วยธีมของเกมเป็นแนวเย็บปะถักรอย ดูเหมือนจะง่าย แต่ขอบอกเลยว่าเกมนี้ ต้องใช้ความคิดไม่น้อยเลย วิธีเล่นง่ายมาก คือ

การแข่งกันเลือกซื้อผ้ามาทอเป็นผืน หยิบชิ้นส่วนมาต่อกันในกระดานเหมือนกำลังเล่นเกม Tertis สนุก เพลิดเพลินมาก

 

เตรียมเกม

 • ผู้เล่นเลือก Quilt Board ของตัวเองและหยิบกระดุมไปคนละ 5 เม็ด
 • วาง Main Time Board ที่ใช้เล่นเกม (เดิน time token) ไว้ตรงกลาง และนำชิ้นเศษผ้าขนาด 1*1 วางบนกระดานตามตำแหน่งที่ระบุ
 • วางชิ้นเศษผ้าทั้ง 33 ชิ้น เป็นวงกลมรอบกระดานแบบสุ่ม
 • นำ Neutral token ไปวางที่ ชิ้นเศษผ้าเล็กสุดขนาด 2*1 (ผู้เล่นจะสามารถเลือกซื้อผ้า 3 ชิ้นข้างหน้า Neutral token วนตามเข็มนาฬิกา)
 • วางกระดุมที่เหลือ และแผ่นโบนัส 7*7 ไว้ข้างๆ
 • นำ Time Token ของผู้เล่นทั้ง 2 สีเขียวและเหลือง วางที่ช่องแรกของกระดานที่ใช้เล่นเกม

 

วิธีการเล่น

เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ผลัดกันเดิน แต่คนที่ time token อยู่ด้านหลังจะได้เล่น ดังนั้นอาจจะเล่นได้มากกว่า 1 ครั้งจนกว่า time token จะไปอยู่ด้านหน้า จึงสลับ

ให้ผู้เล่นอีกคนเล่น เมื่อถึงตาเราแล้วทำไมถึงอาจจะเล่นได้มากกว่า 1 ตา เพราะว่า ผู้เล่นที่อยู่หลังสามารถเลือกได้ว่า A เลือกเดินแซงผู้เล่นอีกคนแล้วเก็บ

กระดุม เลือกแบบนี้จะเล่นได้ตาเดียว หรือ B ซื้อ patch แผ่นเศษผ้า ถ้ามีกระดุมพอซื้อ แล้วไปเติมเย็บบน Quilt Board ซึ่งบนแผ่นเศษผ้า จะมีระบุจำ

นวนช่องให้เดินและอาจจะมีกระดุม หากจำนวนช่องที่บนผ้าระบุมา เดินแล้วยังคงตามด้านหลังคู่แข่งอยู่ (ยังไม่แซง) ก็สามารถเล่นต่อได้อีกโดยสามารถ

เลือก A หรือ B ก็ได้ อีกครั้ง ถ้าเลือก Bคือซื้อและต่อเศษผ้า จะมี 5 ขั้นตอนตามนี้

 • เลือกชิ้นเศษผ้า 1 ใน 3 ชิ้นที่อยู่ถัดจาก Neutral Token วนตามเข็มนาฬิกา
 • ย้ายที่ Neutral Token มาแทนชิ้นเศษผ้าที่ถูกซื้อ
 • จ่ายกระดุมตามจำนวนที่ระบุบนเศษผ้า
 • วางชิ้นเศษผ้าลงบน Quilt Board ของตัวเอง วางอย่างไรก็ได้ แต่ไม่เลยกระดาน ไม่ทับชิ้นอื่น และพยายามให้ได้พื้นที่มากสุด และง่ายต่อการวางชิ้นต่อไป เมื่อวางแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนที่ได้อีก
 • เดิน time token ของตัวเองตามจำนวนช่องที่ระบุไว้บนชื้นเศษผ้า (สัญลักษณ์รูปนาฬิกา ตัวเลขสีดำ) ถ้าไปหยุดในช่องที่ time token ของผู้เล่นอีกคนอยู่ ให้วางซ้อนด้านบน และยังถือเป็นตาเล่นของตัวเองต่อ

 

ในการเดิน ทั้งแบบ A และ B ถ้าเดินผ่านชิ้นเศษผ้า 1*1 จะได้รับชิ้นเศษผ้านั้นไปเย็บเพิ่มบน Quilt Board เราด้วย ถ้าเดินผ่านสัญลักษณ์กระดุม จะได้รับ

กระดุมเท่ากับจำนวนกระดุมทั้งหมดบนชิ้นเศษผ้าบน Quilt Board ตัวเอง ผู้เล่นที่ต่อเศษผ้าจนมีขนาด 7*7 ช่องได้ก่อน จะได้รับแผ่นโบนัส 7*7 ไป ซึ่งมี

ค่าเท่ากับกระดุม 7 เม็ด

เมื่อผู้เล่นเดินจนถึงตาสุดท้ายถือว่าจบเกม และมานับคะแนนหาผู้ชนะโดย

 • นับกระดุมที่มีทั้งหมด
 • นับช่องว่างบน Quilt Board ของตัวเอง แล้วคูณสอง เช่น เหลือช่องว่าง 5 ช่อง เท่ากับ คะแนนลบ 10 คะแนน
 • หักลบแต้มกระดุม กับแต้มช่องว่างที่เหลือ เช่น มีกระดุมในครอบครองทั้งหมด (จาก) 30 อัน หักลบคะแนนลบจากช่องว่าง (จาก2.) 20 แต้ม เหลือ 10 แต้ม
 • คนที่มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ ถ้าคะแนนเสมอกัน คนที่เดินถึงจุดสุดท้ายก่อนเป็นผู้ชนะ

 

เหมาะสำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เล่น 2 คน

bottom of page