Penquins Pool Party

฿780.00Price
 • Penquins Pool Party เกมส์ฝูงแพนกวินในสระน้ำ ผู้เล่นต้องวางแพนกวินในตำแหน่งที่แต่ละด่านกำหนดผู้แล่นจะได้ฝึกการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา โดยที่วางแผ่นน้ำแข็งอย่างไรก็ได้ให้ครบทุกชิ้นโดยที่ไม่ทับฝูงแพนกวินน้อย โจทย์มีทั้งหมด 60 โจทย์ จากง่ายไปยาก ท้าทายความสามารถของผู้เล่นขึ้นไปเรื่อยๆ เกมส์นี้ผู้เล่นต้องฝึกการวางแผน สมาธิ เหมาะกับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 6-99 ปี สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

  2. ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

  3. ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณ

  4. พัฒนาความจำ ฝึกสมาธิ

  5. ฝึกการวางแผน

  6. ฝึกทักษะการรับรู้ทางสายตา

  7. ฝึกให้เด็กกล้าที่จะลองผิดลองถูก