วิธีการเล่นเกม  

- ผู้เริ่มเล่นเลือกเส้นทางที่เชื่อมจากม้าของตนเอง 1 จาก 3 ทางเลือก เมื่อเดินสุดทางหากมีแผ่นภาพคะแนน ให้เก็บไว้เป็นคะแนน หากไม่มีให้หยุดรอที่ตำแหน่งนั้นรอตาต่อไป  

- ผู้เล่นผลัดกันเล่นโดยเดินม้าของตัวเองเพื่อเก็บแผ่นภาพคะแนน ในพื้นที่ 1 ตำแหน่งสามารถมีม้าได้มากกว่า  1 ตัว โดยจะมีกี่ตัวก็ได้  

- เกมจบเมื่อแผ่นภาพคะแนนได้ถูกเก็บจนหมดแล้ว ให้ ผู้เล่นบวกคะแนนของแผ่นภาพตนเอง ผู้เล่นที่ได้คะแนน รวมมากสุดจะเป็นผู้ชนะไป วิธีการเล่นสำหรับเล่นคน 1 คน หากผู้เล่นเดินม้าไปตำแหน่งที่ไม่มีแผ่นภาพผู้เล่นแพ้เกม หากผู้เล่นสามารถเดินเก็บ แผ่นภาพคะแนนได้ทั้งหมดโดยไม่ได้หยุดที่ตำแหน่งที่

ไม่มีแผ่นภาพคะแนนเลย ผู้เล่นจะเเป็นผู้ชนะเกม  

 

- เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป  

- จำนวนผู้เล่น 1-4 คน

Royal Roundup

฿1,250.00Price