Saanaksorn หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก - สระอะ จอมตะกละ และ สระอา ปลาแต่งห

Saanaksorn หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก - สระอะ จอมตะกละ และ สระอา ปลาแต่งห

฿150.00Price

หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก ในหนังสือนิทานเล่มนี้ นอกจากจะมีนิทานสนุกๆ ให้น้องๆ ได้อ่าน ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระต่างๆ อีกด้วย ภาพและสีสันสดใส ทำให้การเรียนรู้เรื่องสระๆ ต่างๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป