top of page
Saanaksorn หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก - สระเอะ เป็ดเปะปะ และ สระเอ จระเข้

Saanaksorn หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก - สระเอะ เป็ดเปะปะ และ สระเอ จระเข้

฿150.00Price

หนังสือนิทานภาพ ชุดกลอนสระแสนสนุก ในหนังสือนิทานเล่มนี้ นอกจากจะมีนิทานสนุกๆ ให้น้องๆ ได้อ่าน ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระต่างๆ อีกด้วย ภาพและสีสันสดใส ทำให้การเรียนรู้เรื่องสระๆ ต่างๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

bottom of page