top of page
Silly Shenanigans

Silly Shenanigans

฿1,150.00Price

เป็นเกมส์สนุกๆ จาก Haba ที่จะช่วยฝึกความจำและช่วยฝึกสังเกตุ ผู้เล่นจะต้องเก็บสิ่งของต่างรูปทรง ต่างสี ให้ครบ 4 ชิ้น ใครครบก่อนเป็นผู้ชนะ วิธีการเล่น ผู้เล่นจะได้บอร์ดเกมส์ เริ่มต้นกันคนละ 1 แผ่น หลังจากนั้น ให้นำชิ้นส่วนที่เป็นรูปทรงต่างๆ ใส่ในถุงผ้าทั้งหมด แล้วผู้เล่นคนแรกสุ่มหยิบในถุงผ้าได้เป็นรูปอะไร สีอะไร ให้ทุกคนดู หลังจากนั้น ก็ใส่ลงไปในกล่อง แล้วเอาการ์ดหินปิด เกมส์นี้เราจะใช้กล่องที่ใส่เกมส์มาใช้ในการเล่นเกมส์ด้วย หลังจากนั้นผู้เล่รคนแรก ทำการทอยลูกเต๋า แล้วดูว่าทอยได้รูปอะไร

* ถ้าเป็นภาพถุง - ผู้เล่นสามารถหยิบชิ้นไม้จากถุง 1 ชิ้น หากไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการ (ห้ามสีหรือรูปทรงซ้ำ) ให้หยอดชิ้นนั้นลงในกล่อง ผู้เล่นคนอื่นจะต้องคอยจำว่ามีชิ้นไหนและสีอะไรหยอดลงในกล่องบ้าง

* ถ้าเป็นภาพเครื่องหมายคำถาม - หากผู้เล่นบอกชื่อและสีของสิ่งของที่อยู่ในกล่องถูกจะได้ชิ้นนั้นไป

* ถ้าเป็นภาพมือ - สามารถหยิบชิ้นไม้ของใครก็ได้ 1 ชิ้น แต่หากไม่มีชิ้นที่ต้องการก็ถือว่าข้ามไป

* ถ้าเป็นภาพล๊อก - ให้วางการ์ดตัวล๊อกไว้ที่การ์ดของตัวเอง หากคนอื่นทอยได้ภาพมือจะไม่สามารถมาหยิบของเราได้ แต่หากผู้เล่นอื่นทอยได้ภาพ ล๊อก จะต้องส่งต่อการ์ล๊อกให้คนที่ทอยได้ เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีใคร สะสมครบ 4 ชิ้น ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไป เกมส์นี้นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ฝึกความจำ ฝึกสังเกตุ ฝึกสมาธิ และความอดทน อีกด้วย

 

เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เล่น 2-4 คน

bottom of page