Strider Bike 12 Sport - Orange

฿4,190.00Price
  • จักรยาน BALANCE BIKE เป็นจักรยานฝึกการทรงตัว เหมาะสำหรับเด็กๆอายุระหว่าง 1.5 - 5 ขวบ จะใช้ขาไถจักรยานก่อนที่จะใช้ขาปั่นจักรยาน ฉะนั้นจักรยาน BALANCE BIKE จะมาแทนจักรยาน 3 ล้อและจักรยานที่มี ล้อพ่วงข้างที่เราคุ้นเคยกันมานาน และช่วงวัยที่เหมาะสมและสามารถเล่นจักรยานทรงตัวได้ คือ เล่นได้ตั้งแต่เด็กเริ่มเดินได้ ถึง 6 ขวบ

    จักรยานทรงตัวออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้เด็ก ปราศจากความกลัว โดยให้เด็กใช้สองเท้าทั้งสองข้างยันพื้น และก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมจักรยานด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เด็กสามารถฝึกการทรงตัวได้อย่างถูกวิธีตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะ ด้านกีฬา ความคิด การมองเห็น การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ศาสตร์สัมพันธ์ุของตา มือ-เท้า และ ซ้าย ขวา บน ล่าง การพัฒนาของกล้ามเนื้อ ฉนั้นจักรยานทรงตัว จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นของเด็ก ก่อนที่จะไปถึงการปั่นจักรยาน