Tell The Time

Tell The Time

฿790.00 Regular Price
฿672.00Sale Price

ตัวเองมีหรือไม่ เมื่อเปิดภาพ น้องจะต้องบอกเวลาและอธิบายภาพ เช่น She wakes up at 7 o'clock. หรือ I clean the house at twenty five minutes past ten/quarter to four เป็นการเรียนรู้เรื่องเวลา พร้อมกับการฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง 

 

สิ่งที่จะได้รับจากเกมส์นี้
- เรียนรู้เวลา ทั้งแบบดูเข็มนาฬิกาและแบบตัวเลข  
- ฝีกสนทนาภาษาอังกฤษ
- ฝึกทักษะความจำ

 

เหมาะสำหรับอายุ 5 ปีขึ้นไป