top of page
The Resistance

The Resistance

฿1,000.00 Regular Price
฿985.00Sale Price

บอร์ดเกมส์นี้รองรับผู้เล่นจำนวน 5 – 10 คน โดยขั้นต่ำห้ามน้อยกว่า 5 เพราะเกมส์จะไม่สามารถดำเนินได้อย่างที่ควรจะเป็น จากที่เกริ่นนำไปในขั้นต้น ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น “ผู้ต่อต้าน” หรือคนดี และมีผู้เล่นจำนวน 1 ใน 3 ของกลุ่มรับบทเป็น “สปาย” หรือคนเลวนั่นเอง บทบาททุกอันที่ถูกแจกออกมาทุกคนจะต้องเก็บไว้เป็นความลับ จะมีเพียงแค่กลุ่มสปายเท่านั้นที่ทราบว่าใครเป็นพวกของตนเองบ้าง ที่เหลือก็เดากันเอาเองเถอะนะ วิธีการเล่น เกมส์จะให้ผู้เล่นออกไปทำภารกิจทั้งหมด 5 อัน ในแต่ละภารกิจผู้เล่นต้องทำการโหวตรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกผู้เล่นจะโหวตเพื่อตัดสินใจว่าจะเดินทางไปทำภารกิจนี้หรือไม่? ครั้งที่สองเป็นการโหวตว่าภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือเปล่า? ในแต่ละรอบผู้เล่นจะผลัดกันเป็น Leader เพื่อมอบ Assignment Card หรือเลือกสมาชิกทีมที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนั่นเอง (จำนวนผู้เล่นที่ต้องส่งไปจะระบุไว้ชัดเจนบน Reference Card) เมื่อการเลือกสิ้นสุดลง ผู้เล่นทุกคนจะทำการโหวตว่า ทีมนี้จะถูกส่งไปทำภารกิจหรือไม่? โดยคะแนนเสียงต้องเกินครึ่งจึงเป็นอันสำเร็จ แต่หากไม่สำเร็จผู้เล่นทางด้านซ้ายของ Leader คนปัจจุบันจะทำหน้าที่เป็น Leader คนใหม่แทน เมื่อมาถึงจุดปฏิบัติภารกิจ ผู้เล่นที่ถูกส่งมาต้องทำการโหวตอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ โดยทุกคนต้องส่ง Mission Card ที่ตนเองเลือกมาคนละ 1 ใบคว่ำหน้าไว้ บนหน้าการ์ดจะมี Success กับ Fail ให้เลือก ฝ่ายผู้ต่อต้านที่ร่วมทีมมาด้วยทุกคนต้องส่ง Success การ์ดเท่านั้น แต่สปายสามารถเลือกจะส่ง Success หรือ Fail ก็ได้ เมื่อเปิดกอง Mission Card ที่ถูกรวบรวมมาแล้ว ถ้าการ์ดทุกใบที่เปิดมาเป็น Success ทั้งหมด ภารกิจถือเป็นอันสมบูรณ์ แต่หากมี Fail โผล่มาให้เห็นเพียงใบเดียว ภารกิจจะล้มเหลวทันที (ในบางภารกิจจะระบุไว้ว่าต้องใช้ Fail 2 ใบเพื่อทำให้ล้มเหลว) เป็นอันจบภารกิจ เมื่อเริ่มภารกิจรอบถัดไปผู้เล่นทางซ้ายถัดจาก Leader คนปัจจุบัน จะกลายเป็น Leader คนใหม่ทันที ฝ่ายผู้ต่อต้าน ทำภารกิจสำเร็จ 3 ครัง ฝ่ายสปายแห่งราชอณาจักร (เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าชนะ) ทำภารกิจล้มเหลว 3 ครั้ง ขัดขวางการส่งทีมไปทำภารกิจได้ติดต่อกันครบ 5 ครั้ง ฝ่ายใดบรรลุเงื่อนไข เป็นอันว่าชนะเกมส์ทันที

 

เหมาะสำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เล่น 5-10 คน

bottom of page