Math Dice Chase เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของการเล่นเกมและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะทดสอบความเร็วของทักษะการคิดเลขในใจ วิธีเล่นคือ ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม แบ่งลูกเต๋าออกเป็นสองชุด แต่ละชุดจะเริ่มต้นที่ผู้เล่นที่นั่งตรงข้ามกัน โดยผู้เล่นจะทอยลูกเต๋าทั้งสองลูก แล้วนำตัวเลขมาคูณกันและบอกผลลัพธ์ออกมาให้เร็วที่สุด จากนั้นส่งต่อลูกเต๋าให้คนที่นั่งถัดไป ก่อนลูกเต๋าอีกคู่จะวนมาถึง

เหมาะสำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป

 

ในชุดประกอบด้วย

  • ลูกเต๋า 12 หน้า 4 ลูก
  • ถุงผ้าสำหรับพกพา
  • คู่มือการเล่น

ThinkFun Math Dice Chase

฿400.00Price