top of page
ThinkFun Tip Over

ThinkFun Tip Over

฿1,170.00Price

Tip Over เกมส์นี้ผู้เล่นจะต้องโค่นล้มลังเพื่อให้เส้นทางไปยัง Red Crate เริ่มเกมส์เลือกการ์ด Challenge วางลังและแท่นวางบนตะแกรงให้เข้ากับภาพประกอบ Tipper เริ่มต้นตามภาพที่การ์ดกำหนดที่มีเครื่องหมายสีแดง วางลงบนลังด้านบน เริ่มเกมส์จากลังเริ่มต้นผู้เล่นจะต้องย้าย Tipper โดยการล้มลังลงแล้วเดินต่อเนื่องไปสู่ลังถัดไป ผู้เล่นต้องนำ Tipper ไปยังลังสีแดงซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายให้สำเร็จแล้วจึงจะสามารถเล่นต่อได้ใน Challenge ถัดไป

 

เหมาะสำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

bottom of page