top of page
Wiggle waggle Whiskers Game

Wiggle waggle Whiskers Game

฿1,250.00 Regular Price
฿1,063.00Sale Price

วิธีการเล่นเกม  

- เริ่มเกมให้ผู้เล่นเลือกว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว จากนั้นนำสัตว์ทั้ง 20 ตัวไปวางด้านหน้าของตนเอง และเลือกรั้วกันคนละสี  ซึ่งมีจำนวนสีละ 24 ชิ้น  

- ผู้เริ่มเล่นคนแรกเลือกวางรั้วของตนเอง 1 ชิ้น ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนกระดาน หากชิ้นส่วนที่วางไม่ทำให้เกิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหม่ ขึ้น ถือว่าจบตา  

- หากชิ้นส่วนที่วางทำให้เกิดสี่เหลี่ยมจตุรัสใหม่ขึ้น ให้ผู้เล่นวางสัตว์เลี้ยงของตนเองลงไป และถือเป็นเจ้าของพื้นที่ และ สามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะวางแล้วไม่ปิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้หยุด และตาผู้เล่นคนอื่นต่อไป  

- จบเกมเมื่อสี่เหลี่ยมทั้ง 25 ช่องถูกวางสัตว์เลี้ยงเต็มแล้ว ให้ผู้เล่นนับจำนวนสัตว์เลี้ยงของตนเอง ใครมีจำนวนสัตว์เลี้ยงครอง พื้นที่มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ

ไป  

- เหมาะสำหรับอายุ 4 ปีขึ้นไป  

- จำนวนผู้เล่น 2 คน  

bottom of page